Strona główna » 2011 » Sierpień

Etapy rozwoju dziecka

Etapy rozwoju dziecka

Maria Montessori podzieliła okres życia człowieka od narodzin do dorosłości na cztery etapy: Etap I – od narodzin do 6 roku życia: Maria Montessori osobno traktuje podokres od 0 do 3 lat, który nazywa okresem psychicznego embriona. W tym czasie dziecko rozbudowuje organ psychiczny, czyli: ruch i inteligencję, mowę i zachowania społeczne oraz uczucia. Pierwsze […]

Normalizacja i dewiacja

Normalizacja i dewiacja

Kluczowymi pojęciami w pedagogice Marii Montessori są „normalizacja” i „dewiacja”. Montessori pojęcie normalizacji utożsamia z nowym sposobem spojrzenia na dziecko. Określa ona dziecko jako istotę zdolną do budowania niezależnej osobowości, potrafiącą swobodnie rozwijać swoje uzdolnienia, zainteresowania i mocne strony. Proces, w którym dokonuje się normalizacja, Montessori nazywa „aktywnym samourzeczywistnianiem”. Dziecko, które miało szansę wychowywać się […]