Porównanie metody tradycyjnej z metodą Montessori

Metoda nauczania dzieci w placówkach szkolnych zwana tradycyjną bądź Herbartowską, znacznie różni się od metody pedagogicznej Marii Montessori.

Poniższe zestawienie głównych założeń pedagogicznych obu metod, przybliży Państwu zasadnicze różnice w prowadzeniu zajęć dydaktycznych jak i  indywidualne możliwości rozwoju dziecka.

Metoda Montessori

- dzieci pracują indywidualnie wykorzystując swój potencjał z wybranym przez siebie materiałem dydaktycznym,

Metoda Herbarowska

- dzieci pracują w grupie, jednakowo według ustalonego harmonogramu zajęć dla danego rocznika,

dziecko samodzielnie wybiera miejsce, formę i czas pracy z pomocą montessoriańską,

-  nauczyciel wybiera miejsce, formę i decyduje o czasie czas zajęć,

- przygotowane otoczenie montessoriańskie mobilizuje dziecko do działania,

- nauczyciel skłania do działania,

- nauczyciel jest przewodnikiem i obserwatorem dziecka,

- nauczyciel głównie prowadzi zajęcia i jest w centrum uwagi dziecka,

- pomoce dydaktyczne Montessori są tak skonstruowane, by umożliwiały samodzielną pracę dziecka,

- nauczyciel instruuje i mobilizuje dziecko do nauki,

- pomoce dydaktyczne Montessori podzielone są na działy i stanowią element świata rzeczywistego,

-  duża ilość zabawek i bajek odrywa dziecko od rzeczywistości