Polskie Stowarzyszenie Montessori

Polskie Stowarzyszenie Montessori zostało zarejestrowane 20.04.1994 r. Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź.
Celem PSM jest kultywowanie i rozwój pracy pedagogicznej zgodnej z teorią Marii Montessori, pogłębianie wśród członków Stowarzyszenia znajomości koncepcji pedagogicznej M.Montessori, kształcenie i doskonalenie nauczycieli i wychowawców montessoriańskich, upowszechnianie idei M. Montessori wśród wszystkich zainteresowanych, inicjowanie i wspieranie organizacji szkół i placówek typu montessori oraz wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia.

Od czasu założenia PSM powstały trzy oddziały: w Łodzi, Gorzowie Wlkp. i w Lublinie. Obecnie najbardziej aktywnie działa Lubelski Oddział PSM (www.psmontessori.lublin.pl)

Aktualnie PSM zrzesza ponad 200 członków z całej Polski.

Działalność

Najszerzej prowadzoną działalnością PSM są szkolenia, seminaria i kursy doskonalące w zakresie pedagogiki M. Montessori.
Kursy obejmują od 60 do 240 godzin zajęć. W kursach biorą udział uczestnicy z całej Polski. Do tej pory ukończyło je  prawie 1000 osób.
Trzy osoby spośród prowadzących kursy otrzymały międzynarodowe uprawnienia do prowadzenia szkoleń.

Dla członków PSM i sympatyków pedagogiki M. Montessori Stowarzyszenie organizuje co najmniej raz w roku jedno seminarium tematyczne. M. in. poruszane były następujące problemy:

 • Przygotowane otoczenie wg M. Montessori ( środowisko wychowawcze )
 • Obserwacja dziecka w pedagogice M. Montessori ( Prof. H. Holtstiege z Niemiec )
 • Praca wolna w koncepcji M. Montessori na tle porównawczym. Dyskusja wokół pytania : Pedagogika czy metoda Montessori ? ( Prof. H. Ludwig z Niemiec) . Problemy organizacji pracy wolnej w Polsce i za granicą
 • Twórcza adaptacja pedagogiki M. Montessori w świetle reformy oświaty w Polsce
 • Seminaria z Wychowania Kosmicznego przeprowadzone przez specjalistki z Centrum Montessori w Wiedniu( S. Haspel, C. Salvenmoser) oraz cykl z zakresu edukacji kosmicznej poprowadzony przez specjalistów z Niemiec( H. Elsner, H. Amelunxen, S. Fleck, A. Holtz)
 • Edukacja językowa, temat dwukrotnie prowadzony (A. Holtz, K. D .Kaul z Niemiec)
 • Pedagogika lecznicza i terapia Montessori (prof. Th. Hellbruegge, J. Dattke z Centrum Dziecięcego Montessori w Monachium oraz specjalistki z Przedszkola Integracyjnego Montessori w Krakowie)
 • Edukacja holistyczna a pedagogika M. Montessori ( C. D. Kaul z Tegernsee w Niemczech)
 • Wychowanie dziecka do 3 – go roku życia, temat trzykrotnie prowadzony (S. Poese, H. Holtsteiege, E. Yuda)
 • Doskonalenie nauczyciela montessoriańskiego( I. Hohagen, C. Kamiński z Niemiec)
 • W roku 2000 PSM zostało zaproszone do współprowadzenia pierwszego kursu pedagogiki M. Montessori w Pradze
 • Spotkania i seminaria nt. pedagogiki M. Montessori organizują również członkowie Lubelskiego Oddziału PSM

Stowarzyszenie podejmuje liczne działania promujące pedagogikę M. Montessori, m. in.:

 • wydawanie biuletynu PSM ( w nim zamieszczane są informacje o działalności Stowarzyszenia, zaproszenia do udziału w kursach seminariach itd. , artykuły nt pedagogiki M. Montessori, refleksje z doświadczeń placówek…)
 • publikacje w czasopismach pedagogicznych dotyczące pedagogiki M. Montessori, jak i działalności PSM ( „Edukacja i Dialog”, „Wszystko dla Szkoły” )
 • artykuł w języku niemieckim i rosyjskim na temat rozwoju ruchu montessoriańskiego w Polsce w latach 90-tych ( umieszczone w pracach zwartych pod red. H. Ludwiga  -Niemcy  i Tarasenko – Rosja )
 • udostępnianie w celu hospitacji montessoriańskiego Przedszkola Miejskiego nr 220 osobom z Polski i zza granicy ( studenci, nauczyciele, metodycy, pracownicy naukowi, uczestnicy Letnich Szkół Młodych Pedagogów (UŁ ), nauczyciele i władze m.in. z Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Czech, Słowacji
 • udział w Europejskim Forum Montessori w Aachen ( Niemcy )- zaproszenie strony polskiej do grupy założycielskiej / prezes – Miksza Małgorzata , co skutkowało powołaniem w 2003 roku stowarzyszenia ” Montessori – Europa. Wychowanie dla życia.” PSM jest jego aktywnym członkiem
 • Polskie Stowarzyszenie Montessori zorganizowało dla członków i sympatyków grupowy przejazd na Kongres ME do Pragi w roku 2004 i Wiednia w 2006 roku
 • PSM zorganizowało wyjazdy edukacyjne za granicę w celu hospitowania placówek Montessori i doskonalenia zawodowego   ( 2008 – Tegernsee/Bawaria, 2011 – Wetingen/Bawaria)
 • reprezentowanie PSM przez członków Stowarzyszenia na konferencjach naukowych i popularno – naukowych
 • artykuły w języku angielskim w Newsletter Montessori – Europa
 • doradztwo metodyczne w zakresie funkcjonowania placówek Montessori w Polsce.

źródło: http://www.montessori-centrum.pl