Strona główna » 2012 » Listopad

Zalety wychowania w przedszkolu Montessori

Zalety wychowania w przedszkolu Montessori

„Wychowanie w ujęciu pedagogicznym rozumiane jest jako zamierzone i świadome podejmowanie działania, którego celem jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka i przygotowanie go do życia w społeczeństwie”. Wszelkie aspekty wychowania w konwencjonalnym ujęciu tworzą niestety duży dystans pomiędzy zasadami wychowania a życiową praktyką. W przedszkolu tradycyjnym często wprowadzane zasady nie znajdują zastosowania, ponieważ stawiane są one […]