Kurs Pedagogiki Marii Montessori cz. 2 – Wychowanie Kosmiczne

Opis szkolenia

Kurs, który przeznaczony jest dla nauczycieli i studentów posiadających podstawową wiedze na temat pedagogiki Mari Montessori w tym osób, które uczestniczyły w I częśći kursu.

Kurs umożliwia głębsze zapoznanie się z teorią pedagogiczną M. Montessori oraz w dużym stopniu przygotowuje do pracy w systemie pedagogicznym M. Montessori.

Kurs oferuje:
•    Możliwość poszerzenia wiedzy na temat Pedagogiki Montessori;
•    Poszerzenie informacji dot. wychowania kosmicznego;
•    Doświadczanie znaczenia holistycznej nauki za pośrednictwem wszystkich zmysłów, samodzielności, nauki w ruchu i własnej odpowiedzialności;
•    Pracę z pomocami montessoriańskimi;
•    Przestrzeń do wymiany, pytań i prowadzenia dyskusji;
•    Uzyskanie wglądu w życie szkoły podczas horpitacji/praktyk ustalonych indywidualnie.

Kurs trwa łącznie 60 godzin zegarowych (z przerwami):
- 5 dni (40 godz. wykładów połączonych z warsztatami (19-21.08.2013r. oraz 21-22.09.2013r.) w godz. 10.00-18.00 z przerwami,
- oraz 20 godzin hospitacji/praktyk w pierwszej w Polsce szkole zaprojektowanej na potrzeby pedagogiki Marii Montessori.

Zajęcia prowadzi:

Andrea Schauseil

Andrea Schauseil

 

Andrea Schauseil to sugestopedagog, terapeutka nauczania, nauczycielka o wieloletnim stażu pracy w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. W 1984 roku ukończyła dyplomowany kurs pedagogiki Marii Montessori w Monachium. W 1988 roku podjęła dalsze kształcenie u Clausa Detera Kaula i Anne Beate Huber. Od 1984 do 1988 roku czynna zawodowo jako nauczyciel Montessori w Starnbergu, gdzie wniosła znaczny wkład w budowę szkoły Montessori. W 1992 roku dzięki jej zaangażowaniu powstało przedszkole Montessori w Eberharting (Niemcy). W 1993r. była współzałożycielką tamtejszej szkoły  „Dzieci Ziemi” (projekt wg M. Montessori). Od 1995 roku pracuje w Eberharting jako wychowawca w kl. 5-9 i 1-3 (niemiecki system edukacji). Andrea Schauseil ma 7-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora szkoły. Od 2004 roku pełni funkcję terapeuty, pomaga głownie dzieciom, u których zdiagnozowano dysleksję i dyskalkulię. Prywatnie jest mamą 17-sto letniego syna, którego wychowała w duchu Montessori.

Zapisz się

Termin: 19-08-2013 – 22-09-2013
Cena: PLN 1 645,00
Miasto: Warszawa
Lokalizacja: Budynek Niepublicznej Podstawowej Szkoły Montessori w Warszawie (Ursus Gołąbki) ul. Henryka Pobożnego 1, 02-496 Warszawa
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu zorganizowanym w pierwszej w Polsce szkole zaprojektowanej ściśle na potrzeby pedagogiki Marii Montessori,
  • materiały szkoleniowe/skrypty,
  • zaświadczenie/dyplom ukończenia szkolenia,
  • serwis kawow

Dodatkowe informacje

5 spotkań (40 h) + praktyki (20 h)

  • I CZĘŚĆ: Kurs trwa 5 dni wykładów i warsztatów

Plan kursu:

19-21.08.2013r poniedziałek, wtorek, sroda

oraz 21-22.09.2013r. sobota i niedziela
10.00-11.45 I część
11.45-12.00 przerwa na kawę
12.00-13.30 II część
13.30-14.30 przerwa obiadowa
14.30-16.00 III część
16.00-16.15 przerwa na kawę
16.15-18.00 IV część

  • II CZĘŚĆ – drugą część stanowić będzie 20 h praktyk w pierwszej w Polsce placówce zapojektowanej ściśle na potrzeby pedagogiki Marii Montessori.

Termin praktyk będzie ustalany indywidualnie i stanowić będzie warunek otrzymania certyfikatu zaliczającego szkolenie.

żródło: http://www.montessori.dag.pl/academy/show/44