Podstawowy Kurs Pedagogiki Marii Montessori cz. 1

Opis szkolenia

Do głównych treści/zadań kursu należą m.in.:

 • Przedstawienie alternatywnej pedagogiki opartego na podążaniu za potrzebami dziecka i zaufaniu w jego możliwości.
 • Ukazanie niezwykłej wagi roli nauczyciela w koncepcji pedagogiki Montessori.
 • Ukazanie pozytywnego wpływu grupy mieszanej wiekowo na rozwój dziecka.
 • Zwrócenie uwagi na ogromną rolę otoczenia/środowiska w jakim przebywa dziecko (uczeń).

Podstawowymi formami zajęć oprócz wykładów są praktyczne zajęcia warsztatowe oraz hospitacje/praktyki w pierwszej w Polsce szkole zaprojektowanej ściśle na potrzeby pedagogiki Marii Montessori.

Podczas zajęć będą wykorzystane montessoriańskie pomoce dydaktyczne.

Kurs, który przeznaczony jest głównie dla nauczycieli i studentów, oferuje:

 • Możliwość poznania i zrozumienia Pedagogiki Montessori;
 • Zdobycie umiejętność posługiwania się montessoriańskimi pomocami dydaktycznymi;
 • Uzyskanie wglądu w życie szkoły;
 • Doświadczanie znaczenia holistycznej nauki za pośrednictwem wszystkich zmysłów, samodzielności, nauki w ruchu i własnej odpowiedzialności;
 • Przestrzeń do wymiany pytań i prowadzenia dyskusji.

Kurs trwa łącznie 84 godzin zegarowych (z przerwami):

 • 7 dni (56 h. wykładów połączonych z warsztatami (19-25.08.2013r.) w godz. 10.00-18.00 z przerwami,
 • oraz 28 godzin hospitacji/praktyk w pierwszej w Polsce szkole zaprojektowanej na potrzeby pedagogiki Marii Montessori.

Informujemy, że warunkiem odbycia się kursu jest zebranie się grupy spełniającej przyjętą przez Organizatora minimalną liczbę osób.


Zajęcia prowadzi Claus-Dieter Kaul

Claus-Dieter Kaul

Claus-Dieter Kaul

Claus Dieter Kaul jest jednym z najbardziej doświadczonych pedagogów Montessori w Europie. Pracuje już 20 lat w szkołach Montessori, prowadzi od wielu lat seminaria oraz warsztaty dotyczące pedagogiki Montessori w Niemczech, Austrii, Włoszech, Szwajcarii a także w Indiach. Jest autorem m.in. książki pt.: „Dziesięć życzeń dzieci”.
Dyrektor Instytutu, nauczyciel szkolny, pedagog specjalny oraz nauczyciel Montessori. Claus-Dieter Kaul może poszczycić się piętnastoletnim doświadczeniem jakie uzyskał w szkołach Montessori w Centrum Dziecięcym w Monachium. Nauczał w klasach zintegrowanych oraz w klasach dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo, dwa lata pracował w Niemieckiej Akademii Rehabilitacji Rozwojowej w Centrum Dziecka w Monachium jako trener montessoriański (kursów Montessori) a sześć lat pełnił funkcję dyrektora. Od 1988 roku prowadzi seminaria i warsztaty w wielu szkołach wyższych oraz na uniwersytetach w Niemczech, Włoszech, Austrii, Słowenii, Polsce oraz Hiszpanii. Od 2003 roku jest Członkiem Stowarzyszenia Montessori Europa oraz Rady Naukowej (Advisory Board) Międzynarodowego Stowarzyszenia Nowoczesnej Edukacji Montessori w Londynie, a także Międzynarodowego Stowarzyszenia Montessori w USA. Do jego zespołu edukacyjnego należą głównie: Birgit Griep, Christiane Maneesha Wagner, Ulrike Kegler oraz Andrea Schauseil.


Zapisz się

Termin: 01-07-2013 – 07-07-2013

Cena: PLN 1 645,00
Miasto: Warszawa Lokalizacja: Budynek Niepublicznej Podstawowej Szkoły Montessori w Warszawie (Ursus Gołąbki) ul. Henryka Pobożnego 1, 02-496 Warszawa

Cena zawiera:

 • udział w szkoleniu zorganizowanym w pierwszej w Polsce szkole zaprojektowanej ściśle na potrzeby pedagogiki Marii Montessori,
 • materiały szkoleniowe/skrypty,
 • zaświadczenie/dyplom ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy.

Dodatkowe informacje

7 spotkań (56 h) + praktyki (28 h)

 • I CZĘŚĆ: Kurs trwa 7 dni wykładów i warsztatów

Plan kursu 01-07.07.2013r);
10.00-11.45 I część
11.45-12.00 przerwa na kawę
12.00-13.30 II część
13.30-14.30 przerwa obiadowa
14.30-16.00 III część
16.00-16.15 przerwa na kawę
16.15-18.00 IV część

 • II CZĘŚĆ – drugą część stanowić będzie 28 h praktyk w pierwszej w Polsce placówce zapojektowanej ściśle na potrzeby pedagogiki Marii Montessori.

Termin praktyk będzie ustalany indywidualnie i stanowić będzie warunek otrzymania certyfikatu zaliczającego szkolenie.

źródło: http://www.montessori.dag.pl/academy/show/43