Podsumowanie Polskich Dni Montessori w Warszawie

Zakończone w Warszawe Polskie Dni Montessori  zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Montessori i Polski Ośrodek Edukacji Montessori przebiegały zgodnie z programem:

W piątek można było wysłuchać wykładów znakomitych „montessoriańskich” nauczycieli:

 • dr Małgorzatę Mikszę (Polska), która mówiła o „Problemie wartości w naukach o wychowaniu a wychowanie do wartości w pedagogice Marii Montessori”,
 • Clausa Dietera Kaula (Niemcy), który wyjaśniał „Co oznacza wychowanie kosmiczne dla pracy wychowawczej w dzisiejszych czasach w przedszkolu i szkole”,

jak również zaproszonych gości:

 • prof. dr hab. Sabiny Guz , która mówiła o „Przygotoaniu do samokształcenia w edukacji Marii Montessori”,
 • prof. dr hab. Bogusława śliwierskiego, który przybliżył temat „Wychowanie do wartości a wychowanie wartościowe”.

Niezapomnianym wrażeniem był występ przedszkolaków z  Polskiego Ośrodka Edukacji Montessori w Warszawie. Całą uroczystość rozpoczęli przedstawieniem „Ku wartościom”,  zaś na zakończenie wystąpił Nauczycielski Teatr Slimaczy z Przedszkola Miejskiego Nr 220 w Lodzi i zaprezentował występ : „Jak Maria Montessori odkryła polaryzację Uwagi”.

W sobotnim programie Polskich Dni Montessori, w zależności kto na jaki blok tematyczny się zapisał, można było zgłębić wiedzę i poznać wspaniałych prelegentów, którzy z pasją i entuzjazmem dzielili się swą wiedzą. Oto spis prelegentów i poruszanych przez nich tematów:

 • Axel Winkler (Niemcy) – „Wychowanie moralne w kontekście rozwoju dziecka w wieku szkolnym (od szóstego do dwunastego roku życia). Geomertia – przykłady praktyczne”,
 • Claus Dieter Kaul (Niemcy) – „Wychowanie kosmiczne jako zintegrowane nauczanie – uczenie się. Przykłady praktyczne”,
 • dr Beata Bednarczuk (Lublin) – grupa dyskusyjna: ” Montessoriańska idea kształcenia dla życia – więcej niż deklaracja,
 • dr Małgorzata Centner- Guz (Lublin), dr Iwona  Zwierzchowska (Lublin) – „Żsiążki warte oglądania i czytania – wartości edukacyjne i kulturowe współczesnych książekdla dzieci”,
 • Dorota Rowska (Warszawa) – „Rzeczywistość a fantazja – czyli na drodze do wyobraźni”,
 • Sylwia Gajewska (Lódź) – „Teatr jako kreatywna droga do wartości moralnych i estetycznych”,
 • Jarosław Jordan (Warszawa) – ” Rola nauczyciela montessorianskiego. Jak uniknąć błędów w pracy pedagogicznej, na które może być narażony nauczyciel”,
 • dr Małgorzata Moksza (łódź) – ” Wartości ważne w moim życiu” Model zajęć z seniorami w oparciu o zasady pedagogiczne Marii Montessori,
 • dr Małgorzata Moksza (łódź) – grupa dyskusyjna: „Pokój i wychowanie dla pokoju w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori – pomiędzy utopią a rzeczywistością,
 • Emi Yuda (Niemcy) – „Wprowadzenie w problematykę wczesnego dzieciństawa w pedagogice Marii Montessori”,
 • Jolanta Wierucka (Lublin) – grupa dyskusyjna: „Wychowanie na czas?! Wychowanie jako wartość”,
 • Małgorzata Chojecka (Warszawa), Elżbieta Olszewska (Toruń) – ” Z dzieckiem w świat wartości – sposoby uczenia wartości dzieci”,
 • Danuta Bednarz (Lublin) – Wartości estetyczne i emocjonalne w twórczości plastycznej dziecka”,
 • dr Barbara Surma (Kraków) – „Zyć w relacji” -podstawą wychowania religijnego w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori,
 • Bogumiła Zdrojewska (Lódź) – ” Gry i zabawy wprowadzające dzieci w przedszkolu w zasady kulturalnego zachowania się”,
 • Dariusz Skorupka (Warszawa) – „Prezentacja Pierwszej Wielkiej Lekcji o powstaniu wszechświata”,
 • Małgorzata Tarnowska (Warszawa) – „Jak wychowywać małego legalistę?”,
 • dr Iwona Sikorska (Kraków) – „Zabawy integrujące zmysły – narodziny autonomi dziecka”,
 • Elżbieta Zabiegaj (Kraków) – „Segregacja czy włączenie – jak sprostać potrzebom dzieci o  różnorodnych możliwościach rozwojowych?”,
 • Ewa Szubert (Lódź) – „Rola muzyki w budowaniu osobowości dziecka. Zabawy muzyczno – ruchowe dla dzieci do trzeciego roku życia”,

W niedziele prowadzone były równolegle zajęcia dla rodziców z dziećmi lub dla samych dzieci jak i dla nauczycieli i pedagogów:

 • Montessori dla maluchów – zajęcia integracyjne dla rodziców z dziećmi w wieku 1,5 -  4 lat,
 • Warsztat plastyczny – zajęcia dla dzieci w wieku 7 – 9 lat,
 • Debata Oxfordzka Gimnazjalistów – „Młody człowiek posiada zawsze inny system wartości niż jego rodzice” – dla wszystkich uczestników 10+,
 • Małgorzata Chojecka (Warszawa), Elżbieta Olszewska (Toruń) – ” Z dzieckiem w świat wartości – sposoby uczenia wartości dzieci” dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • Jarosław Jordan (Warszawa) – „Lekcja ciszy. Znaczenie koncentracji uwagi, przykłady” – warsztat dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • Rafał Szczypka – „Wykorzystanie gier i zabaw kooperacyjnych w edukacji i przekazywaniu wartości” -  Warsztat dla rodziców z dziećmi 2+ i 12+,
 • dr Iwona Sikorska (Kraków) – „Zabawy integrujące zmysły – narodziny autonomii dziecka”.

 

Osoby obecne na Polskich Dniach Montessori zachęcamy do napisania referatu  z dowolnego tematu, który przypadł im do serca, aby w ten sposób móc podzielić się z innymi ciekawymi informacjami.