Przedszkole Montessori Słonecznik

Picture 47

Misją naszego przedszkola jest stworzenie warunków, w których dzieci przygotowują się do życia, poprzez aktywne zdobywanie wiedzy i umiejętności, oparte na pedagogice dr Marii Montessori.
Celem przedszkola jest pomoc każdemu dziecku w jego integralnym rozwoju, przy pełnym poszanowaniu jego wolności i godności i we współpracy z rodzicami. Naszą intencją jest stworzenie warunków, w których dzieci, zarówno te o większych, jak i te o mniejszych możliwościach, mogą w pełni rozwinąć swoje unikalne potencjały.

Przygotowane otoczenie w przedszkolu Montessori pozwala dzieciom rozwinąć naturalną chęć zdobywania wiedzy. Wrodzona dziecięca pasja uczenia się jest wspierana poprzez umożliwienie im spontanicznej celowej aktywności, pod kierownictwem dobrze przygotowanego nauczyciela. Przez swoją pracę dzieci rozwijają koncentrację i radosną samodyscyplinę. Dzieci rozwijają się w swoim własnym tempie i zgodnie z własnym rytmem, według indywidualnych możliwości.
Istotą wychowania jest doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności od dorosłych, odpowiedzialności i miłości do świata. Dzięki pedagogice Montessori pomagamy dzieciom odkryć swoją godność wśród własnych niedoskonałości i osobistych ograniczeń. Chcemy nauczyć dzieci wyrażać swoje zdanie, bronić własnego stanowiska i swoich praw w sposób kulturalny, nie raniąc godności drugiego człowieka i jego prawa do własnego zdania. Pragniemy, aby były szczęśliwe, potrafiąc akceptować siebie i innych ludzi w ich różnorodności, bez porównywania się z nimi. W przedszkolu dzieci uczą się pracować zarówno niezależnie jak i współpracować z innymi. Wychowanie opiera się na zasadach prymatu współpracy nad rywalizacją.

Więcej informacji na stronie: http://www.montessori.waw.pl/home