Wychowanie – dyscyplina i posłuszeństwo w ujęciu Marii Montessori

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Daje wiedzę oraz praktyczne umiejętności wspierania rozwoju samodyscypliny dziecka.

Termin szkolenia: 18 maja 2013r.
Czas trwania: 1 dzień w godz. 9.30 – 14.30 (z przerwami)
Liczebność grupy: do 25 osób

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli nie uczestniczących w szkoleniu wprowadzającym  cz.2 oraz rodziców mających dzieci w placówkach   montessoriańskich, planujących zapisać dziecko do tego typu placówki  lub edukujących domowo.

Dobrym przygotowaniem do udziału w tym szkoleniu jest szkolenie „Rozwój dziecka w pedagogice Marii Montessori – 0-6 lat” lub „Rozwój dziecka w pedagogice Marii Montessori – 6-12 lat”, ale mogą w nim brać udział osoby nie mające wcześniejszego przygotowania z tego zakresu, lecz mające podstawowe pojęcie na temat pedagogiki Montessori lub pracujące w tego typu placówkach.

Szkolenie stanowi część czwartą cyklu Montessori dla Rodziców – jako pogłębianie wiedzy oraz nabywanie umiejętności praktycznych dotyczących rozumienia i wdrażania pedagogiki Montessori, a w szczególności w zakresie tematów:

 1. Co to jest dyscyplina?
 2. Samodyscyplina – jak ją osiągnąć?
 3. Jak zrozumieć niewłaściwe zachowanie dziecka?
 4. Jak wspierać dziecko w zmianie zachowania?

 

Efekty po ukończeniu szkolenia w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • znał pojęcia: dyscyplina, samodyscyplina i rozróżniał je,
 • odróżniał kary i nagrody i naturalne konsekwencje i konsekwencje logiczne,
 • odróżniał wychowanie pośrednie i bezpośrednie,
 • znał rolę dorosłego w kształtowaniu samodyscypliny dziecka,
 • znał etapy rozwoju posłuszeństwa dziecka,
 • - znał podstawy dobrej komunikacji z dzieckiem.

UMIEJĘTNOŚCI:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • umiał poszukiwać przyczyn niewłaściwego zachowania dziecka,
 • umiał określić niezaspokojone potrzeby dziecka i korzyści jakie osiąga zachowując się w określony sposób,
 • umiał formułować komunikaty do dziecka dotyczące jego zachowania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • rozumiał rolę wychowania pośredniego,
 • rozumiał role obserwacji skutków zachowania i własnych reakcji,
 • dążył do kształtowania w dziecku samodyscypliny zamiast dyscypliny zewnętrznej.

 

 

PROGRAM:
18.05.2013r. – sobota -  w godz. 9.30 – 14.30 (z przerwą)

 1. Co to jest dyscyplina?
 2. Samodyscyplina – jak ją osiągnąć?
 3. Jak zrozumieć niewłaściwe zachowanie dziecka?
 4. Jak wspierać dziecko w zmianie zachowania?

Informujemy, że warunkiem odbycia się warsztatu jest zebranie się grupy spełniającej przyjętą przez Organizatora minimalną liczbę osób.


Zajęcia prowadzi Dorota Rotowska

Dorota Rotowska

Dorota Rotowska

Psycholog, pedagog, nauczyciel Montessori (od 1995 r.). Założycielka pierwszych w Polsce grup Montessori dla Maluchów (dla dzieci do trzech lat) i pierwszego Gimnazjum Montessori. Teoretyk i praktyk Pedagogiki Montessori – obecnie dyrektor czterech placówek w Warszawie, członek zarządu fundacji „Daj mi Czas” oraz stowarzyszenia Montessori Europa, współzałożycielka Polskiego Ośrodka Edukacji Montessori.


Termin: 18-05-2013 – 18-05-2013
Cena: PLN 115,00
Miasto: Warszawa
Lokalizacja: Budynek Niepublicznej Podstawowej Szkoły Montessori w Warszawie (Ursus Gołąbki) ul. Henryka Pobożnego 1, 02-496 Warszawa

Zapisz się

Cena zawiera:

 • udział w szkoleniu zorganizowanym w pierwszej w Polsce szkole zaprojektowanej ściśle na potrzeby pedagogiki Marii Montessori,
 • materiały szkoleniowe/skrypty,
 • zaświadczenie/dyplom ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy.

 


Dodatkowe informacje

18.05.2013r.  (sobota):

9.30 –11.00 I część

11.00-11.15 przerwa kawowa

11.15-12.45 II część

12.45-13.00 przerwa kawowa

13.00- 14.30 III część