Wychowanie kosmiczne dla nauczycieli z doświadczeniem

Opis szkolenia

Wychowanie kosmiczne jest niezmiernie ważnym elementem pedagogiki Marii Montessori. Jego ważnym założeniem jest przekonanie, że człowiekowi dany jest spójny i wspaniały porządek istnienia – kosmos.  Wychowanie kosmicznego jest przedmiotem zawierającym materiał z takich dziedzin, jak:  biologia, geografia, historia i astronomia. Odpowiednio dobrany materiał ułatwia dzieciom i młodzieży zrozumieć i poznać tajniki wychowania kosmicznego, które kształtują odpowiednią postawę względem świata, natury oraz panującej kultury.

Szkolenie opiera się na przede wszystkim na 7 opowieściach kosmicznych, które mają za zadanie przybliżyć widok na przyrodniczy oraz kulturowy rozwój ziemi oraz życia na ziemi.

 • Bóg, który nie ma rak.
 • Opowiadanie o powstaniu życia.
 • Opowiadanie o pochodzeniu ludzkości.
 • Opowiadanie o komunikacji znakowej.
 • Opowiadanie o roślinach.
 • Rozwój liczb.
 • Duża rzeka.

Kontynuacją prezentowanych opowieści będzie aktywność uczestników dotycząca pracy własnej.

Kurs pomaga w lepszym zrozumieniu życia codziennego oraz nauki zgodnie z pedagogiką Marii Montessori.

Szkolenie wzbogacone jest o wizualizację wielu treści poprzez użycie pomocy montessoriańskich.

Warsztaty, które przeznaczone są dla nauczycieli, studentów, rodziców i opiekunów, oferują:

 • Możliwość głębszego zrozumienia Pedagogiki Montessori;
 • Poszerzenie wiedzy na temat „Wychowania kosmicznego”;
 • Uzyskanie wglądu w życie przedszkola i/lub szkoły;
 • Doświadczanie znaczenia holistycznej nauki za pośrednictwem wszystkich zmysłów, samodzielności, nauki w ruchu i własnej odpowiedzialności;
 • Samodzielnego doświadczania pracy poprzez zabawę z pomocami montessoriańskimi;
 • Przestrzeń do wymiany, pytań i prowadzenia dyskusji.

Warsztat trwa łącznie 36 godzin zegarowych (z przerwami):
- 3 dni (31.05.2013r. 02.06.2013r.)- 24 godz. wykładów połączonych z warsztatami w godz. 10.00-18.00 (z przerwami)
- oraz 12 godzin hospitacji/praktyk w pierwszej w Polsce szkole zaprojektowanej na potrzeby pedagogiki Marii Montessori.

Zajęcia prowadzi:

Andrea Schauseil

Andrea Schauseil

Andrea Schauseil to sugestopedagog, terapeutka nauczania, nauczycielka o wieloletnim stażu pracy w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. W 1984 roku ukończyła dyplomowany kurs pedagogiki Marii Montessori w Monachium. W 1988 roku podjęła dalsze kształcenie u Clausa Detera Kaula i Anne Beate Huber. Od 1984 do 1988 roku czynna zawodowo jako nauczyciel Montessori w Starnbergu, gdzie wniosła znaczny wkład w budowę szkoły Montessori. W 1992 roku dzięki jej zaangażowaniu powstało przedszkole Montessori w Eberharting (Niemcy). W 1993r. była współzałożycielką tamtejszej szkoły  „Dzieci Ziemi” (projekt wg M. Montessori). Od 1995 roku pracuje w Eberharting jako wychowawca w kl. 5-9 i 1-3 (niemiecki system edukacji). Andrea Schauseil ma 7-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora szkoły. Od 2004 roku pełni funkcję terapeuty, pomaga głownie dzieciom, u których zdiagnozowano dysleksję i dyskalkulię. Prywatnie jest mamą 17-sto letniego syna, którego wychowała w duchu Montessori.

Termin: 31-05-2013 – 02-06-2013
Cena: PLN 799,00
Miasto: Warszawa
Lokalizacja: Budynek Niepublicznej Podstawowej Szkoły Montessori w Warszawie (Ursus Gołąbki) ul. Henryka Pobożnego 1, 02-496 Warszawa

Cena zawiera:

 •  udział w szkoleniu zorganizowanym w pierwszej w Polsce szkole zaprojektowanej ściśle na potrzeby pedagogiki Marii Montessori,
 • materiały szkoleniowe/skrypty,
 • zaświadczenie/dyplom ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy.

Dodatkowe informacje

3 spotkania (24 h) + praktyki (12 h)

I CZĘŚĆ:

 • Warsztat trwa 3 dni (31.05.2013-02.06.2013r. piątek, sobota i niedziela)

Plan każdego dnia:

10.00-11.45 I część

11.45-12.00 przerwa na kawę

12.00-13.30 II część

13.30-14.30 przerwa obiadowa

14.30-16.00 III część

16.00-16.15 przerwa na kawę

16.15-18.00 IV część

II CZĘŚĆ

 • Drugą część stanowić będzie 12 h praktyk w pierwszej w Polsce placówce zapojektowanej ściśle na potrzeby pedagogiki Marii Montessori.

Termin praktyk będzie ustalany indywidualnie i stanowić będzie warunek otrzymania certyfikatu zaliczającego szkolenie.

 

Organizator informuje, że warunkiem odbycia się powyższych kursów i szkoleń jest zebranie się grupy spełniającej minimalną liczbę osób.

źródło: http://www.montessori.dag.pl/academy/show/40