Wychowanie dziecka do 3- go roku życia w pedagogice Marii Montessori

Polskie Stowarzyszenie Montessori zaprasza członków i sympatyków PSM do udziału w Kursie:
Wychowanie dziecka do 3- go roku życia w pedagogice Marii Montessori

Zajęcia prowadzić będzie Emi Yuda

Emi Yuda – pedagog montessoriański , Japonka mieszkająca w Niemczech (obecnie w Berlinie). Dyplom AMI w zakresie wychowania dziecka 0-3 rok życia uzyskała w Tokio; posiada także dyplom AMI w zakresie pracy z dzieckiem 3-6 rok życia oraz z pedagogiki leczniczej Montessori (dyplom uzyskała w Monachium). Od roku 1992 kształci na kursach nauczycieli montessoriańskich, głównie w Japonii (Tokio) i Niemczech (Poczdam). Prowadzi w wielu krajach warsztaty i seminaria, ostatnio na X Kongresie Montessori – Europa w Niemczech. W Polsce gościła w grudniu 2010r. w Krakowie , w  lutym 2011 r. w Warszawie i  w marcu 2011 r. w Łodzi( Seminarium pt: Wczesne dzieciństwo a pedagogika Marii Montessori. Praktyczne przykłady pracy z dzieckiem poniżej 3-go roku życia).W roku 2012 E. Yuda przeprowadziła w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Łodzi 60 –godzinny Kurs pt: Wychowanie dziecka do 3-go roku życia w pedagogice M. Montessori. W dniach 25 – 25 stycznia 2013 r. E.Yuda przeprowadziła w Łodzi 12-godzinne Seminarium nt: Adaptacja dziecka do życia w placówce prowadzonej metodą Montessori.

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych.

Planowane są cztery spotkania, po 15 godzin każdy moduł w konwencji:

piątek: 16.00 – 18.30,
sobota:
9.00 – 17.00,
niedziela:
9.00 – 11.30

w terminach:

  1. 03 – 05 maja 2013 r.
  2. 28 – 30 czerwca 2013 r.
  3. 06 – 08 września 2013 r.
  4. termin otwarty, do ustalenia
  • Cel Kursu

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy z małym dzieckiem do 3 –go r. ż. w placówce typu Montessori oraz wskazanie specyfiki wychowania małego dziecka w domu wg zasad pedagogiki M. Montessori. Planowane są wykłady, instruktaże, sesje warsztatowe w czasie których uczestnicy będą  samodzielne wykonywać pomoce montessoriańskie do pracy z dzieckiem 0 – 3 . r. ż.

Planowane są hospitacje w placówkach Montessori w Japonii , najprawdopodobniej jesienią 2013 r. Jeśli zostaną one zatwierdzone przez stronę japońską, podana będzie dokładna informacja nt. terminu , programu i ceny wyjazdu.

  • Adresaci

Zapraszamy, opiekunów pracujących w żłobkach, nauczycieli przedszkoli , rodziców oraz wszystkie osoby zainteresowane wychowaniem małego dziecka, w systemie pedagogicznym  M. Montessori.

  • Pierwszeństwo przyjęcia na Kurs mają osoby, które ukończyły kurs Pedagogiki Montessori z zakresu wychowania dziecka w przedszkolu ( 3 – 6 r. ż.) oraz osoby, które brały udział w Seminarium pt :Adaptacja dziecka do życia w placówce prowadzonej metodą Montessori w dniach 25 – 26 stycznia 2013 r. w Łodzi.

Uwaga! Osoby, które nie kończyły Kursu z zakresu wychowania dziecka w przedszkolu (3 – 6 r. ż.) proponujemy udział w propedeutycznym Kursie Montessori z zakresu wychowania dziecka w przedszkolu  w okresie 01 – 07 lipca 2013 r. (patrz: zakładka –kursy).Kurs odbywać się  będzie zaraz po drugim module Kursu Wychowanie dziecka do 3-go roku życia….

  • Ogólna tematyka Kursu:

-Maria Montessori i jej teoria rozwoju człowieka;
-Przygotowane otoczenie w domu i żłobku( dla dzieci nie chodzących i chodzących);
-Pomoce rozwojowe dla dzieci 0 – 3 r. ż.;
-Rozwój mowy, pomoce rozwojowe do edukacji językowej dla dzieci 0 – 3 r. ż.;
-Rola wychowawcy;
-Samodzielne wykonanie pomocy rozwojowej dla dzieci o – 3 r. ż.

  • Cena Kursu:
Członkowie PSM*

Pozostałe osoby

1.500 zł.przy wpłacie jednorazowej1.700 zł.przy wpłacie  w ratach 1.700 zł.przy wpłacie jednorazowej1.900 zł.przy wpłacie  w ratach

*dotyczy osób należących do PSM co najmniej od roku 2012 i mających opłacone aktualne składki

Zgłoszenia  przyjmujemy do dnia 15 kwietnia 2013 r.

Warunkiem uruchomienia Kursu jest zgłoszenie się 20 osób.

>>Karta zgłoszeniowa (pobierz)<<

* O przyjęciu na Kurs decyduje nadesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz wpłacenie  na konto PSM zaliczki
w wysokości 20% ceny w terminie  siedmiu dni od nadesłania karty oraz warunki pierwszeństwa podane powyżej. Pozostałą kwotę lub pierwszą ratę  należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2013 r., trzecią ratę nie później niż przed trzecim zjazdem, zgodnie z deklaracją w Karcie zgłoszeniowej.

Liczba miejsc ograniczona!

Bliższe informacje:

stowarzyszenie@montessori-centrum.pl

źródło: http://www.montessori-centrum.pl