Wakacyjny kurs propedeutyczny

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego
Wersja  zjazdu tygodniowego – LETNIEGO

IV/1. Część A – zakres przedszkola( bez hospitacji)

IV/2. Część B – edukacja wczesnoszkolna.  tj.  klasy 1 – 3 szkoły podstawowej (bez hospitacji)

Część A

*Ilość godzin: 60
*Symbol: IV/1/EWD/LATO/60

Część B

*Ilość godzin: 35
*Symbol: IV/2/EWD/LATO/35

Razem A i B = 95 godzin

*Termin:
Część A:
01 – 07 lipca 2013 Część B: 08 – 11 lipca 20123r.

*Formuła  zajęć: Część A:   od poniedziałku  01 lipca 2013 r., godz. 8.30  do  niedzieli  07  lipca 2013 r. godz.  13.00

Uwaga: przyjazd  30 czerwca  w niedzielę

Część B: od poniedziałku  08  lipca , godz. 8.30 do czwartku  11  lipca 14.00

Uwaga: przyjazd  07  lipca w niedzielę

*Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68

*Cel: wprowadzenie w teorię pedagogiczną M. Montessori, prezentacja wybranych instruktaży w zakresie edukacji przedszkolnej (Część A) oraz wybranych instruktaży w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (Część B) , zachęcenie do zastosowania  metod montessoriańskich   w przedszkolu i szkole oraz grupach innowacyjnych

*Adresaci:
Część A: nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, metodycy, doradcy zawodowi, studenci pedagogiki, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całej Polski
Część B: j. w. oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych ( klasy 1 – 3 )

! Do uczestnictwa w części B zapraszamy absolwentów Kursów LETNICH Pedagogiki M. Montessori (Część A) z lat 2001- 2012 . Zalecane jest ukończenie części  A.

*Formy zajęć: instruktaże, wykłady,  projekcje filmów

*Metody: aktywizujące, podające.

*Cena:
Część A: 950 zł.( w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców,  koszty organizacyjne, materiały  kursowe, bufet: ciasteczka, kawa , herbata itp.,wycieczka   z  przewodnikiem do „Manufaktury” )
Część B: 500 zł.

W przypadku uczestnictwa w części A i B ( 95 godzin ) -  1.300 zł.

*Forma płatności: jednorazowo lub w dwóch ratach

*Kurs (Cześć A i B)zalicza wykonanie teczki metodycznej oraz zaprezentowanie koncepcji pomocy rozwojowej ,którą można wykonać według  montessoriańskich  zasad dydaktycznych

*Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu propedeutycznego

Uwaga ! Osoby, które przedłożą przed lub na kursie(Część A ) zaświadczenie o odbyciu hospitacji (5 godzin),  w przedszkolu montessoriańskim patronowanym przez Polskie Stowarzyszenie Montessori, otrzymają dyplom , jak na kursie III/EWD/ZIMA/65

*Zgłoszenia na część A / B: do 20 czerwca 2013 r. na adres stowarzyszenie@montessori-centrum.pl
lub faxem  0 42 631 98 49

*Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób.

Warunkiem zakwalifikowania na kursu jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki  w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

 

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 7  dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori: 
76 1020 3352 0000 1302 0102 5121


Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.
UWAGA ! Wpłacona zaliczka nie jest traktowana jako pierwsza rata. Dokonując dopłaty do kursu , należy odliczyć zaliczkę.

 

>>Karta zgłoszeniowa (pobierz)<<

źródło: http://www.montessori-centrum.pl