Katecheza Dobrego Pasterza – kurs podstawowy poziom pierwszy – przygotowanie do Komunii Świętej

Organizatorzy: Przedszkole Niepubliczne Modrzewiowa w Płocku Educarium sp. z o.o. w Bydgoszczy
Prowadząca: dr Barbara Surma, pedagog religijny
Miejsce: Płock ul. Lachmana 2A
Czas: 20.09 – 22.09.2013 (22 godziny wykładowe)
Dodatkowo jest możliwość hospitowania zajęć prowadzonych w przedszkolu Modrzewiowa w godzinach porannych w piątek i poniedziałek (ilość miejsc
ograniczona). Podczas kursu uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonać potrzebne materiały do pracy z dziećmi.

Cena: 230 zł – za cały kurs
160 zł – za 1 wybrany dzień kursu
20 zł – za dodatkowy wykład w piątek

Wpłat należy dokonać na konto bankowe:
educarium spółka z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz

17 1050 1139 1000 0023 0269 1817

z dopiskiem: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, Katecheza Płock

Zgłoszenia:
Koordynator szkolenia: Donata Sulikowska, tel. 24 268 71 75 lub 601 693 138
Po dokonaniu wpłaty prosimy o napisanie e-maila ze zgłoszeniem się na kurs na adres: przedszkole.modrzewiowa@gmail.com
Imię i nazwisko, telefon, Zgłaszam się na warsztat w piątek lub zgłaszam się na cały kurs lub zgłaszam się na 1 dzień kursu (proszę podać sobota czy niedziela).
Dane do faktury z NIP prosimy przesłać na joanna.lukiewska@educarium.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14 września 2013.
W przypadku nie zgłoszenia odpowiedniej liczby chętnych na szkolenie organizatorzy mogą odwołać szkolenie. Wówczas organizatorzy poinformują
wszystkich drogą mailową i dokonają zwrotu kosztów szkolenia.

Program kursu
20.09.2013 – piątek
Godzinny poranne – hospitacja zajęć z wychowania religijnego w Przedszkolu Montessori Modrzewiowa
16.00-17-30 (2 h) wykład otwarty: Wychowanie religijne dziecka przedszkolnego – dlaczego? jak? w jakim celu?(obowiązuje zgłoszenie drogą
mailową i dodatkowa opłata 20 zł)
17.30-17.45 przerwa
17.45-20.00 (3 h) – Metoda znaku – na czym polega samodzielne odkrywanie tajemnicy królestwa Bożego? Wprowadzenie w Katechezę Dobrego Pasterza. Prezentacja przypowieści o królestwie Bożym.
21.09.2013 – sobota
9.00-10.30 (2 h) – Jak budować osobową relację z Bogiem? Dlaczego jest to celem katechezy?
10.30-11.00 – przerwa na kawę
11.00-12.30 (2h) – Głoszenie i odpowiedź – wychowanie do modlitwy.
12.30-12.45 – przerwa
12.45- 14.15 (2 h) Wychowanie liturgiczne – odkrywanie znaczenia znaków liturgicznych, wprowadzenie dzieci do Mszy Św.
14.15-15.30 – obiad
15.30-17.00 (2 h) warsztaty praktyczne – samodzielne wykonywanie materiałów do katechezy, pisanie scenariuszy
17.00-17.30 – przerwa
17.30 – 19.00 (2 h) – Chrzest Św. – katecheza sakramentalna.
22.09.2013 – niedziela
9.30-11.00 (2 h) – Adwent i Boże Narodzenie (wybrane katechezy)
11.00-11.30 – przerwa
11.30-13.15 – praca własna z wybranymi materiałami, prezentacje w grupach
13.15-13.45 przerwa
13.45-16.00 (3 h) – Pascha – Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego – celebracje liturgiczne
23.09.2013 – poniedziałek
Godzinny poranne – hospitacja zajęć w Przedszkolu Montessori Modrzewiowa

źródło: http://montessori.info.pl/warsztaty