Pedagogika Marii Montessori – Kurs Wprowadzający

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, asystentów nauczyciela oraz specjalistów pracujących  lub zamierzających pracować w placówkach montessoriańskich, nie mających jeszcze doświadczenia w pracy tą metodą lub chcących uporządkować swoją dotychczasową wiedzę z tego zakresu. Szkolenie stanowi obszerne wprowadzenie w koncepcję pedagogiczną Marii Montessori, jako niezbędną podbudowę do pracy z Materiałem Montessori, a w szczególności obejmuje zagadnienia:

 1. Postać Marii Montessori – zarys historyczny
 2. Podstawowe pojęcia w Pedagogice Montessori
 3. Rozwój dziecka w koncepcji M.Montessori
 4. Rola dorosłego – cechy i postawa nauczyciela Montessori
 5. Obserwacja dziecka jako podstawowe zadanie nauczyciela
 6. Przygotowane otoczenie jako zadanie nauczyciela
 7. Realizm i fantazja – rozwój wyobraźni
 8. Formy pracy ( lekcja indywidualna i grupowa, lekcje gracji, lekcje ciszy, wychowywanie kosmiczne – wprowadzenie do Wielkich Lekcji )
 9. Wychowanie – dyscyplina i posłuszeństwo
 10. Planowanie pracy ( rola dziecka i dorosłego )
 11. Specyfika pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 12. Współpraca z rodzicami

 

Efekty po ukończeniu szkolenia w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA – po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • znał postać i kontekst historyczny pedagogiki Montessori
 • znał podstawowe pojęcia używane w pedagogice Montessori
 • znał fazy wrażliwe dziecka
 • znał podstawowe zasady obserwacji w pedagogice Montessori
 • znał rolę dorosłego w pedagogice Montessori
 • znał zasady przygotowania otoczenia dziecka
 • znał zasady prowadzenia pracy własnej i lekcji grupowych
 • znał potrzeby w zakresie planowania pracy nauczyciela
 • znał pojecie dyscypliny wewnętrznej i czynniki sprzyjające jego kształtowaniu
 • znał zasady współpracy z rodzicami

UMIEJĘTNOŚCI – po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • posługiwał się pojęciami z zakresu pedagogiki Montessori
 • dokonywał wyboru i czytał ze zrozumieniem teksty autorstwa Marii Montessori oraz innych autorów na temat jej metody
 • umiał na podstawowym poziomie obserwować dziecko pod  kątem  normalizacji i dewiacji oraz rozwojowych faz wrażliwych
 • umiał rozpoznać cechy dobrze przygotowanego otoczenia i potrafił wpływać na jego odpowiednią modyfikację
 • umiał skonstruować lekcję grupową według zasad pedagogiki Montessori
 • umiał poszukiwać drogi właściwej reakcji dorosłego na różne sytuacje wychowawcze

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • rozumiał znaczenie obserwacji w pracy nauczyciela
 • rozumiał znaczenie postawy dorosłego dla optymalnego rozwoju dziecka
 • rozumiał znaczenie planowania pracy nauczyciela
 • poszukiwał rozwiązań zmierzających do wyrobienia nawyku samodyscypliny i samokontroli

PROGRAM:

możliwość uczestnictwa Rodziców

Część 1 ( sobota-niedziela 9-10.XI.13 ) – sobota 09.11.2013r. 9.00 – 17.45 ( z przerwami ) – niedziela 10.11.2013r. 9.00-14.15 ( z przerwami)

 • Postać Marii Montessori – zarys historyczny
 • Podstawowe pojęcia w Pedagogice Montessori
 • Rozwój dziecka w koncepcji M.Montessori

Część 2 ( wtorek – 19.XI.13 ) – 4 x 45 min: 17.00 – 20.15 ( z przerwą )

 • Podstawy planowania pracy nauczyciela

Część 3 ( wtorki – 3 i 10.XII.13 ) – 8 x 45 min: 17.00 – 20.15 ( z przerwą )

 • Rola dorosłego – cechy i postawa nauczyciela Montessori

Część 4 ( sobota – 14.XII.13 ) – 4 x 45 min: 14.00 – 17.15 ( z przerwami )

 • Wychowanie – dyscyplina i posłuszeństwo

Część 5 ( wtorki – 17.XII.13 i 28.I.14 ) – 8 x 45 min: 17.00 – 20.15 ( z przerwą )

 • Obserwacja dziecka jako podstawowe zadanie nauczyciela

Część 6 ( wtorki – 4.III i 1.IV.14 ) – 8 x 45 min: 17.00 – 20.15 ( z przerwą )

 • Przygotowane otoczenie jako zadanie nauczyciela

Część 7 ( wtorki – 8 i 22.IV.14 ) – 8 x 45 min: 17.00 – 20.15 ( z przerwą )

 • Zasady organizacji pracy własnej i lekcji grupowych

Część 8 ( wtorek – 6.V.14 ) – 4 x 45 min: 17.00 – 20.15 ( z przerwą )

 • Realizm i fantazja – rozwój wyobraźni

Część 9 ( sobota – 31.V.14 ) – 4 x 45 min: 14.00 – 17.15 ( z przerwą )

 • Specyfika pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Część 10 ( wtorek – 17.VI.14 ) – 4 x 45 min: 17.00 – 20.15 ( z przerwą )

 • Współpraca z rodzicami
 • zaliczenie

Kontakt: sekretariat@montessori.dag.pl; tel. 22 662-74-75

Zajęcia prowadzi

Dorota Rotowska – psycholog, pedagog, nauczyciel Montessori (od 1995 r.). Założycielka pierwszych w Polsce grup Montessori dla Maluchów (dla dzieci do trzech lat) i pierwszego Gimnazjum Montessori. Teoretyk i praktyk Pedagogiki Montessori – obecnie dyrektor czterech placówek w Warszawie, członek zarządu fundacji „Daj mi Czas” oraz stowarzyszenia Montessori Europa, współzałożycielka Polskiego Ośrodka Edukacji Montessori.

Zapisz się Termin: 09-11-2013 – 17-06-2014
Cena: PLN 1 155,00
Miasto: Warszawa
Lokalizacja: Budynek Niepublicznej Podstawowej Szkoły Montessori w Warszawie (Ursus Gołąbki) ul. Henryka Pobożnego 1, 02-496 Warszawa
Cena zawiera:

 • udział w szkoleniu zorganizowanym w pierwszej w Polsce szkole zaprojektowanej ściśle na potrzeby pedagogiki Marii Montessori,
 • materiały szkoleniowe/skrypty,
 • zaświadczenie/dyplom ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy.

Termin kursu: 9 listopada 2013 – 17 czerwca 2014

Czas trwania: 68 godzin lekcyjnych ( 1 zjazd weekendowy, 2 sobotnie i 11 zjazdów wtorkowych )

Liczebność grupy: do 20 osób

 

źródło: http://www.montessori.dag.pl/academy/show/53