Strona główna » 2013 » Listopad

Metoda Montessori w Polsce

Metoda Montessori w Polsce

Nauczyciel nie jest wykładowcą z katedry, który przychodzi i sprawdza, czego się dziecko nauczyło. Jego rola polega na obserwowaniu ucznia, udzielaniu pomocy i budowaniu relacji zaufania – mówi pedagog Dorota Rotowska. Czym się różni pedagogika Montessori od klasycznego systemu nauczania? Kluczem jest tu właśnie słowo pedagogika. W placówkach Montessori nie ocenia się stopnia opanowania pewnych umiejętności, […]