Polskie Dni Montessori 2014

Polskie Stowarzyszenia Montessori i Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Lodzi

serdecznie zapraszają pedagogów, nauczycieli, rodziców, pracowników  i studentów kierunków humanistycznych, oraz wszystkich zainteresowanych pedagogiką Marii Montessori na Polskie Dni Montessori.

które odbędą się w dniach 16 – 18 maja 2014 r.

Spotkamy się w Centrum Widowiskowo – Konferencyjnym Lutnia w Łodzi,
ul. Piotrkowska 243 (siedziba WSP)

Konferencja połączona będzie ze specjalnym wydarzeniem, jakim jest przypadający w tym roku Jubileusz 20–lecia Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

Honorowymi gośćmi konferencji będą:

  • dr Gudula Meisterjahn-Knebel – prezydent Montessori – Europa;
  • prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń – kierownik Katedry Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego;
  • prof. Harald Ludwig – emerytowany profesor Uniwersytetu w Münster, wybitny niemiecki pedagog montessoriański;

Temat przewodni to:

Edukacja językowa w pedagogice Marii Montessori


Cele Polskich Dni Montessori 2014

  • podkreślenie znaczenia komunikacji językowej we współczesnej edukacji dzieci i młodzieży oraz ukazanie zagrożeń w rozwoju językowym człowieka wynikających m.in. z wpływów współczesnej kultury popularnej;
  • uwypuklenie roli mowy, języka pisanego, czytania i gramatyki w systemie edukacji     M. Montessori w domu i placówkach Montessori;
  • podkreślenie znaczenia metodyki edukacji językowej w pedagogice Montessori w konfrontacji ze współczesnymi metodami nauki pisania i czytania oraz nauczania gramatyki;
  • zaprezentowanie pomocy i ćwiczeń rozszerzających i wzbogacających edukację językową w  ramach wszystkich obszarów edukacji montessoriańskiej w rozwoju dziecka;
  • zacieśnienie i nawiązanie kontaktów w środowisku montessoriańskim.
 źródło: http://www.polskie-dni-montessori.edu.pl/
Współorganizatorzy Polskich Dni Montessori 2014 r.