“Pedagogika Marii Montessori – Kurs Wprowadzający”

image005 Kurs jako całość przeznaczony jest dla nauczycieli mających rozpocząć pracę w placówce Montessori. Daje podstawową wiedzę dotyczącą koncepcji pedagogicznej Marii Montessori.

Szczegółowy opis szkolenia

Termin kursu: 23 sierpnia 2014 – 27 września 2014

Czas trwania: 68 godzin lekcyjnych

Liczebność grupy: do 24 osób

Organizator: Fundacja „Daj mi czas”

Miejsce: budynek Niepublicznej Podstawowej Szkoły Montessori przy ul. H. Pobożnego 1, Ursus Gołąbki

 

Zajęcia prowadzi

Dorota Rotowska

Psycholog, pedagog, nauczyciel Montessori (od 1995 r.). Założycielka pierwszych w Polsce grup Montessori dla Maluchów (dla dzieci do trzech lat) i pierwszego Gimnazjum Montessori. Teoretyk i praktyk Pedagogiki Montessori – obecnie dyrektor czterech placówek w Warszawie, członek zarządu fundacji „Daj mi Czas” oraz stowarzyszenia Montessori Europa, współzałożycielka Polskiego Ośrodka Edukacji Montessori.

 

Cena kursu:1370 zł za osobę  (dla placówek objętych patronatem oraz przy zapisie powyżej pięciu osób z jednej placówki 5% rabatu)

W cenę kursu wchodzi:

- 68 godzin lekcyjnych kursu zgodnie z opisem

- możliwość zaliczenia kursu

- certyfikat ukończenia

- serwis kawowy (ok. dwie przerwy dziennie)

 

Istnieje możliwość zamówienia obiadu z kuchni naszej szkoły w cenie 10,70 zł. Zamiar zamówienia należy zgłosić do godz. 09.00 w sekretariacie wraz z wniesieniem opłaty.

 

Krótki opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, asystentów nauczyciela oraz specjalistów pracujących  lub zamierzających pracować w placówkach montessoriańskich, nie mających jeszcze doświadczenia w pracy tą metodą lub chcących uporządkować swoją dotychczasową wiedzę z tego zakresu. Szkolenie stanowi obszerne wprowadzenie w koncepcję pedagogiczną Marii Montessori, jako niezbędną podbudowę do pracy z Materiałem Montessori, a w szczególności obejmuje zagadnienia:

1.     Postać Marii Montessori – zarys historyczny

2.     Podstawowe pojęcia w Pedagogice Montessori

3.     Rozwój dziecka w koncepcji M. Montessori

4.     Realizm i fantazja – rozwój wyobraźni

5.     Rola dorosłego – cechy i postawa nauczyciela Montessori

6.     Wychowanie – dyscyplina i posłuszeństwo

7.     Obserwacja dziecka jako podstawowe zadanie nauczyciela

8.     Przygotowane otoczenie jako zadanie nauczyciela

9.     Formy pracy ( lekcja indywidualna i grupowa, lekcje gracji, lekcje ciszy, wychowywanie kosmiczne – wprowadzenie do Wielkich Lekcji )

10. Wprowadzenie w pracę z materiałem rozwojowym

11. Planowanie pracy ( rola dziecka i dorosłego )

12. Specyfika pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

13. Współpraca z rodzicami

 

 

Efekty po ukończeniu szkolenia w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

 

WIEDZA – po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

- znał postać i kontekst historyczny pedagogiki Montessori

- znał podstawowe pojęcia używane w pedagogice Montessori

- znał fazy wrażliwe dziecka

- znał podstawowe zasady obserwacji w pedagogice Montessori

- znał rolę dorosłego w pedagogice Montessori

- znał zasady przygotowania otoczenia dziecka

- znał zasady prowadzenia pracy własnej i lekcji grupowych

- znał potrzeby w zakresie planowania pracy nauczyciela

- znał pojęcie dyscypliny wewnętrznej i czynniki sprzyjające jego kształtowaniu

- znał zasady współpracy z rodzicami

 

UMIEJĘTNOŚCI – po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

- posługiwał się pojęciami z zakresu pedagogiki Montessori

- dokonywał wyboru i czytał ze zrozumieniem teksty autorstwa Marii Montessori oraz innych autorów na temat jej metody

- umiał na podstawowym poziomie obserwować dziecko pod  kątem  normalizacji i dewiacji oraz rozwojowych faz wrażliwych

- umiał rozpoznać cechy dobrze przygotowanego otoczenia i potrafił wpływać na jego odpowiednią modyfikację

- umiał skonstruować lekcję grupową według zasad pedagogiki Montessori

- umiał poszukiwać drogi właściwej reakcji dorosłego na różne sytuacje wychowawcze

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

- rozumiał znaczenie obserwacji w pracy nauczyciela

- rozumiał znaczenie postawy dorosłego dla optymalnego rozwoju dziecka

- rozumiał znaczenie planowania pracy nauczyciela

- poszukiwał rozwiązań zmierzających do wyrobienia nawyku samodyscypliny i samokontroli

 

PROGRAM:

 

sobota 23.08.14 – 8 x 45 min: 9.00 – 16.00 ( z przerwami )
➢    Postać Marii Montessori – zarys historyczny
➢    Podstawowe pojęcia w Pedagogice Montessori
➢    Rozwój dziecka w koncepcji M. Montessori
niedziela 24.08.14 – 8 x 45 min: 9.00 – 16.00 ( z przerwami )
➢    Rola dorosłego – cechy i postawa nauczyciela Montessori
poniedziałek 25.08.14 – 4 x 45 min: 9.00 – 12.15 ( z przerwami )
➢    Realizm i fantazja – rozwój wyobraźni
wtorek 26.08.14 – 8 x 45 min: 9.00 – 16.00 ( z przerwami )
➢    Przygotowane otoczenie jako zadanie nauczyciela
środa 27.08.14 – 6 x 45 min: 9.00 – 14.15 ( z przerwami )
➢    Wychowanie – dyscyplina i posłuszeństwo
piątek 29.08.14 – 4 x 45 min: 14.15 – 17.30 ( z przerwą );
➢    Zasady organizacji pracy własnej i lekcji grupowych
sobota 30.08.14 – 4 x 45 min: 9.00 – 12.15 ( z przerwą )
➢    wprowadzenie w pracę z materiałem rozwojowym
piątek 19.09.14 – 4 x 45 min: 17.30 – 20.45 ( z przerwami )
➢    Podstawy planowania pracy nauczyciela
sobota 20.09.14 – 8 x 45 min: 9.00 – 16.00 ( z przerwami )
➢    Obserwacja dziecka jako podstawowe zadanie nauczyciela
➢    Współpraca z rodzicami
niedziela 21.09.14 – 6 x 45 min: 9.00 – 14.00 ( z przerwami )
➢    Specyfika pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
sobota 27.09.14 – 8 x 45 min: 9.00 – 16.00 ( z przerwami )
➢    zaliczenie praktyczne

Osoba do kontaktu: Paulina Mędrycka- koordynator szkoleń tel. 22 662-74-75. sekretariat@poem.pl

Rejestracja na kurs odbywa się za pośrednictwem strony http://www.poem.pl/academy/show/57

Zapraszamy!