Strona główna » 2015 » Styczeń

Edukacja międzykulturowa a wychowanie dla pokoju w koncepcji Marii Montessori

Edukacja międzykulturowa a wychowanie dla pokoju w koncepcji Marii Montessori

Celem pedagogiki międzykulturowej jest między innymi inspirowanie wzajemnych spotkań, wymiany doświadczeń, poglądów, pozwalających na pokojowe współistnienie, tolerancję, akceptację i porozumienie. Pedagogika jako nauka w społeczeństwie międzykulturowym powinna reagować na polityczną rzeczywistość oraz przemiany społeczne, a nauczyciele, wychowawcy muszą zrozumieć, iż nie żyją współcześnie w systemie monokulturowym i ich nadrzędnym zadaniem jest pomoc wychowankowi w zrozumieniu otaczającego […]

Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

W drugim semestrze roku akademickiego 2014/15 ruszają studia Wychowania Przedszkolnego Metodą Marii Montessori na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Studia trwają 2 semestry, zajęcia prowadzone są w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych (2 zjazdy/mies.). Obejmują 320 godzin dydaktycznych oraz 160 godzin praktyk w placówkach montessoriańskich. Studia te skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich. […]

W tym szaleństwie jest metoda, czyli co to jest Montessori

W tym szaleństwie jest metoda, czyli co to jest Montessori

Kiedy mówię, czym się zajmuję w życiu, słyszę często: „Wiem, Montessori! To taka nowość w przedszkolach. Ale o co w tym chodzi?” Pytanie dobre na egzamin, a jesteśmy przy szybkiej kawie. Ten tekst to moja próba przygotowania się na następny taki kawowy egzamin. W Internecie można przeczytać, że Maria Montessori urodziła się w 1870 r. […]