Studia Podyplomowe

Screen Shot 2015-01-13 at 08.30.05

W drugim semestrze roku akademickiego 2014/15 ruszają studia Wychowania Przedszkolnego Metodą Marii Montessori na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Studia trwają 2 semestry, zajęcia prowadzone są w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych (2 zjazdy/mies.). Obejmują 320 godzin dydaktycznych oraz 160 godzin praktyk w placówkach montessoriańskich. Studia te skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich. Opłata za obydwa semestry wynosi 4500 zł.

W planie przewidziane jest po ok. 50 godzin zajęć praktycznych (pracy z materiałem) z każdego z działów edukacji w systemie Montessori, a także m.in. zajęcia z psychologii rozwojowej, warsztaty z edukatorem seksualnym na temat rozwoju psycho-seksualnego dziecka i warsztaty o dziecięcej ekspresji przez sztukę.

logo 2Zajęcia będą prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną – pracowników Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (prof. dr hab. Alicję Siemak-Tylikowską, dr hab. Rafała Godonia, dr Elżbietę Widotę, mgr Annę Sobolewską), a także przez doświadczonych praktyków i metodyków, pracujących na co dzień według metody Marii Montessori (mgr Hannę Gorską, mgr Dominikę Izdebską, mgr Magdalenę Kanię, mgr Joannę Szymańską).

Program zajęć został opracowany tak, by absolwent studiów posiadał specjalistyczne przygotowanie do nauczania przedszkolnego metodą Montessori, potrafił wspierać wszechstronny rozwój dzieci, indywidualizować proces nauczania, współpracować z innymi nauczycielami, z rodzicami wychowanków i posiadał umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.

 

Wszelkie pytania związane ze studiami prosimy kierować na adres e-mail: montessoribezgranic@gmail.com W sprawie złożenia dokumentów można kontaktować się z sekretarką studium, panią Anną Szewczyk pod nr tel. 22 5530826 oraz adresem e-mail: a.szewczyk@uw.edu.pl

Więcej informacji o studiach znajduje się na stronie Uniwersytetu Warszawskiego: http://pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/podyplomowe.php?id=3851

 

Screen Shot 2015-01-13 at 08.35.56