Kurs propedeutyczny (doskonalący)

PSMPolskie Stowarzysznie Montessori w Łodzie zaprasza na kurs propedeutyczny -

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego

Wersja zjazdu tygodniowego – LETNIEGO

IV/1. Część A – zakres przedszkola (bez hospitacji) IV/2. Część B – edukacja wczesnoszkolna. tj. klasy 1 – 3 szkoły podstawowej (bez hospitacji)

Część A

 • Ilość godzin: 60
 • Symbol: IV/1/EWD/LATO/60

Część B

 • Ilość godzin: 35
 • Symbol: IV/2/EWD/LATO/35
  Razem A i B = 95 godzin
 • Termin: Część A: 01 lipca – 07 lipca 2015 Część B: 08 – 11 lipca 2015 r.
 • Formuła zajęć: Część A: od środy 01 lipca 2015 r., godz. 8.30 do wtorku 07 lipca 2015 r. godz. 13.00.

Uwaga: zalecany przyjazd 30 czerwca we wtorek po południu dla osób nocujących w przedszkolu.

 • Część B: od środy 08 lipca, godz. 8.30 do soboty 11 lipca 14.00.

Uwaga: przyjazd osób nocujących w Przedszkolu możliwy jest 07 lipca we wtorek.

 • Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68
 • Cel: wprowadzenie w teorię pedagogiczną M. Montessori, prezentacja wybranych instruktaży w zakresie edukacji przedszkolnej (Część A) oraz wybranych instruktaży w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (Część B), zachęcenie do zastosowania metod montessoriańskich w przedszkolu i szkole oraz grupach innowacyjnych.
 • Adresaci:
  Część A: nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, metodycy, doradcy zawodowi, studenci pedagogiki, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całej Polski
  Część B: j. w. oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych (klasy 1 – 3) Zalecane jest ukończenie części A.

! Do uczestnictwa w części B zapraszamy absolwentów Kursów LETNICH Pedagogiki M. Montessori (Część A), ZIMOWYCH, WTORKOWYCH z lat 2001- 2013. Dla tych osób cena uczestnictwa w części B wynosi 350zł.

 • Formy zajęć: instruktaże, wykłady, projekcje filmów
 • Metody: aktywizujące, podające.
 • Cena:
  Część A: 1.000 zł.
   (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, koszty organizacyjne, materiały kursowe, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp., wycieczka z przewodnikiem do „Manufaktury”)
  Część B: 500 zł.
  W przypadku uczestnictwa w części A i B (95 godzin) -  1.350 zł.
 • Forma płatności: jednorazowo lub w dwóch ratach.
 • Kurs (Cześć A i B) zalicza wykonanie teczki metodycznej oraz zaprezentowanie koncepcji pomocy rozwojowej, którą można wykonać według montessoriańskich zasad dydaktycznych
 • Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu propedeutycznego
 • Uwaga! Osoby, które przedłożą przed lub na kursie (Część A) zaświadczenie o odbyciu hospitacji (5 godzin), w przedszkolu montessoriańskim patronowanym przez Polskie Stowarzyszenie Montessori, otrzymają dyplom, jak na kursie III/EWD/ZIMA/65
 • Zgłoszenia na część A/B: do 15 czerwca 2015 r. na adres stowarzyszenie@montessori-centrum.pl lub faxem 0 42 631 98 49. Liczba miejsc ograniczona!
 • Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób.

Warunkiem zakwalifikowania na kursu jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori:

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.
UWAGA! Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę.

Karta zgłoszeniowa

Informacje o noclegach w Łodzi:

W siedzibie Stowarzyszenia jest możliwość noclegów (należy mieć własny materac i śpiwór). Do dyspozycji uczestników kursu: trzy łazienki z natryskami, jadalnia (lodówka, naczynia kuchenne, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa). Cena jednego noclegu 15 zł.

Uwaga!

Tanie noclegi w Łodzi (Centrum Łodzi):

Schronisko Młodzieżowe: ul. Legionów 27. www.yhlodz.pl , Tel: 42/630-66-80.
Hostel FLAMINGO, ul. Sienkiewicza 67. www.lodz.flamingo-hostel.com, Tel; 42 66 11 88.
Akademik Prywatny. KDKruk. Pokoje Gościnne, ul.6 Sierpnia 68, Tel; 42/632-75-33, www.kdkruk.pl
Noclegi-Słomkowscy. Pokoje gościnne, ul. Piotrkowska 247. www.noclegi.nso.pl ,Tel: 694-380-995
Hotel PERFECT, ul. Ruska 3/7, Tel: 508221163, www.hotel-perfect.cba.pl
 cinemahotel.plwww.lodzpokoje.pl
Szukaj także: www.nocowanie.pl

Pytania prosimy kierować:

Polskie Stowarzyszenie Montessori, ul. Jaracza 68, 90-251 Łódź Fax: /42/631-98-49
Sekretarz PSM Ewa Szubert e-mail: stowarzyszenie@montessori-centrum.pl
Prezes PSM Małgorzata Miksza tel: 693-805-404, e-mail: gosiamiksza@o2.pl
W-ce prezes PSM Urszula Rojek: (w sprawie kursu V/SP / III poziom /90)

Serdecznie zapraszamy do udziału w wybranym kursie!
Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia!

Uwaga!

W czasie kursów udostępniamy oryginalne teksty źródłowe Marii Montessori oraz opracowania na temat pedagogiki, przetłumaczone na język polski na użytek szkoleń.

źródło: http://www.montessori-centrum.pl/index.php/oferta-szkolen/44-iv-kurs-propedeutyczny-doskonalacy