Strona główna » Archives by category » Metoda Montessori

Metoda Montessori w Polsce

Metoda Montessori w Polsce

Nauczyciel nie jest wykładowcą z katedry, który przychodzi i sprawdza, czego się dziecko nauczyło. Jego rola polega na obserwowaniu ucznia, udzielaniu pomocy i budowaniu relacji zaufania – mówi pedagog Dorota Rotowska. Czym się różni pedagogika Montessori od klasycznego systemu nauczania? Kluczem jest tu właśnie słowo pedagogika. W placówkach Montessori nie ocenia się stopnia opanowania pewnych umiejętności, […]

Podsumowanie Polskich Dni Montessori w Warszawie

Zakończone w Warszawe Polskie Dni Montessori  zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Montessori i Polski Ośrodek Edukacji Montessori przebiegały zgodnie z programem: W piątek można było wysłuchać wykładów znakomitych „montessoriańskich” nauczycieli: dr Małgorzatę Mikszę (Polska), która mówiła o „Problemie wartości w naukach o wychowaniu a wychowanie do wartości w pedagogice Marii Montessori”, Clausa Dietera Kaula (Niemcy), który […]

Doświadczenie optymalne

Doświadczenie optymalne

Gościem honorowym tegorocznego kongresu Montessori Europa w Rzymie był prof. Mihalyi Csikszentmihalyi z USA. To światowej klasy naukowiec, wymieniany obok Martina Seligmana jako współtwórca nurtu psychologii pozytywnej. W wykładzie przygotowanym specjalnie dla audytorium złożonego z pedagogów montessoriańskich z całej Europy, jak również z innych kontynentów, podsumował swój dorobek, uwzględniając także badnia dotyczące placówek pracujących metodą […]

Dlaczego zainteresowała mnie pedagogika Marii Montessori?

Dlaczego zainteresowała mnie pedagogika Marii Montessori?

Moje zainteresowanie pedagogiką Marii Montessori wynikło z obserwacji moich własnych dzieci oraz dzieci w przedszkolu, w którym pracowałam, z obserwacji otaczającego nas świata, następującego postępu ludzkości. Jednym słowem z prawdziwej potrzeby serca. Pracując w przedszkolu w grupie „0”, składającej się z 5-cio i 6-ciolatków, zaczęłam dostrzegać wiele niepokojących mnie rzeczy. Słusznie zauważa Maria Montessori, że […]

Page 1 of 3123