Strona główna » Archives by category » Placówki

Pobiedziska – przedszkole, szkoła podstawowa

Pobiedziska – przedszkole, szkoła podstawowa

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka - w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom. Dziecko w Naszym Przedszkolu zdobywa umiejętności społeczne, umiejętności podejmowania decyzji i działania w zespole, poczucie własnej wartości, pewności siebie i sukcesu na miarę swojego wieku. Rozwijamy odpowiedzialnych, ciekawych życia, pełnych pokoju młodych ludzi, […]

Akademia Szkraba

Akademia Szkraba

Drogowskazem w naszej pracy jest pedagogika dr Marii Montessori, która pewnego dnia usłyszała od jednego ze swoich podopiecznych  „Pomóż mi zrobić to samodzielnie”. Te słowa stały się mottem jej wielkiego systemu pedagogicznego, znanego obecnie na całym świecie. Podążając za myślą pedagogiczną Marii Montessori pragniemy dać dzieciom czas i możliwość harmonijnego rozwoju, a także zaszczepić w […]

Przedszkole Montessori Słonecznik

Przedszkole Montessori Słonecznik

Misją naszego przedszkola jest stworzenie warunków, w których dzieci przygotowują się do życia, poprzez aktywne zdobywanie wiedzy i umiejętności, oparte na pedagogice dr Marii Montessori. Celem przedszkola jest pomoc każdemu dziecku w jego integralnym rozwoju, przy pełnym poszanowaniu jego wolności i godności i we współpracy z rodzicami. Naszą intencją jest stworzenie warunków, w których dzieci, […]

Szkoła Montessori w Warszawie im. św. Urszuli Ledóchowskiej

Szkoła Montessori w Warszawie im. św. Urszuli Ledóchowskiej

Szkoła Montessori w Warszawie im. św. Urszuli Ledóchowskiej istnieje od IX 2011r., jest szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej, wpisaną do rejestru placówek niepublicznych prowadzonego przez Biuro Edukacji m. st. Warszawa. Nasi uczniowie realizują obowiązek szkolny, wystawiamy ważne świadectwa, podlegamy kontrolom i nadzorowi pedagogicznemu ze strony Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Szkoła Montessori w Warszawie stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego dla szkół publicznych. Nasza szkoła pracuje zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori. Praca […]

Page 1 of 212