Strona główna » Entries posted by Anna Nałęcz-Sikorska

„Moje spotkanie z pedagogiką Marii Montessori” w Opolu

„Moje spotkanie z pedagogiką Marii Montessori” w Opolu

Z okazji Dni Montessori Akademię Szkraba w Opolu odwiedzi Pani Agnieszka Rekucka z Warszawy (ogromna fanka pedagogiki Marii Montessori i mama dwóch dziewczynek wychowywanych zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori) oraz Aneta Urbańczyk z Kielc (właścicielka Klubiku Montessori i mama dwóch dziewczynek – oczywiście wychowanych w duchu pedagogiki Montessori). Do tego zacnego grona dołączy Anna Nałęcz-Sikorska […]

Jaka jest specyfika rozwoju dziecka w pedagogice Marii Montessori?

Jaka jest specyfika rozwoju dziecka w pedagogice Marii Montessori?

„Człowiek nie rozwija się na uniwersytetach, ale rozwój umysłowy zaczyna się przy urodzeniu, a najbujniejszy jest w pierwszych trzech latach życia. Te pierwsze lata wymagają najczulszej troskliwości, większej niż wszystkie inne.” Maria Montessori była pierwszą kobietą-lekarzem we Włoszech, a jednocześnie antropologiem i pedagogiem. Przez ponad 50 lat pracowała z dziećmi różnych ras, narodowości, jak też […]

Etapy rozwoju dziecka

Etapy rozwoju dziecka

Maria Montessori podzieliła okres życia człowieka od narodzin do dorosłości na cztery etapy: Etap I – od narodzin do 6 roku życia: Maria Montessori osobno traktuje podokres od 0 do 3 lat, który nazywa okresem psychicznego embriona. W tym czasie dziecko rozbudowuje organ psychiczny, czyli: ruch i inteligencję, mowę i zachowania społeczne oraz uczucia. Pierwsze […]

Normalizacja i dewiacja

Normalizacja i dewiacja

Kluczowymi pojęciami w pedagogice Marii Montessori są „normalizacja” i „dewiacja”. Montessori pojęcie normalizacji utożsamia z nowym sposobem spojrzenia na dziecko. Określa ona dziecko jako istotę zdolną do budowania niezależnej osobowości, potrafiącą swobodnie rozwijać swoje uzdolnienia, zainteresowania i mocne strony. Proces, w którym dokonuje się normalizacja, Montessori nazywa „aktywnym samourzeczywistnianiem”. Dziecko, które miało szansę wychowywać się […]