Strona główna » Posts tagged with » edukacja

Poziom wiedzy gimnazjalistów

Poziom wiedzy gimnazjalistów

Znalazłam na youtube krótki, fajny materiał przygotowany przez młodych ludzi. Nagrali w nim wypowiedzi gimnazjalistów, którzy świeżo po egzaminach odpowiadali na proste pytania. Jak usłyszałam co mieli do powiedzenia, osłupiałam. Kiedy rozmawiam z rodzicami na temat edukacji przyjaznej dzieciom, zawsze myślę o metodzie Marii Montessori. Całym sercem czuję i doświadczam na co dzień, jako mama […]

Przedszkole Montessori Słonecznik

Przedszkole Montessori Słonecznik

Misją naszego przedszkola jest stworzenie warunków, w których dzieci przygotowują się do życia, poprzez aktywne zdobywanie wiedzy i umiejętności, oparte na pedagogice dr Marii Montessori. Celem przedszkola jest pomoc każdemu dziecku w jego integralnym rozwoju, przy pełnym poszanowaniu jego wolności i godności i we współpracy z rodzicami. Naszą intencją jest stworzenie warunków, w których dzieci, […]

Szkoła Montessori w Warszawie im. św. Urszuli Ledóchowskiej

Szkoła Montessori w Warszawie im. św. Urszuli Ledóchowskiej

Szkoła Montessori w Warszawie im. św. Urszuli Ledóchowskiej istnieje od IX 2011r., jest szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej, wpisaną do rejestru placówek niepublicznych prowadzonego przez Biuro Edukacji m. st. Warszawa. Nasi uczniowie realizują obowiązek szkolny, wystawiamy ważne świadectwa, podlegamy kontrolom i nadzorowi pedagogicznemu ze strony Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Szkoła Montessori w Warszawie stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego dla szkół publicznych. Nasza szkoła pracuje zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori. Praca […]